Om författarna

Den digitala affärsomvandlingen är en skriven av Björn Erikson, Birgitta Klasén och Fredrik Runnquist.

Björn Erikson

 

BE

Björn Erikson arbetar sedan 2003 som partner och delägare inom Trinovo Informatics.

Utbildning: Civilingenjör i teknisk fysik/datateknik vid CTH, ekonomutbildning vid Göteborgs och Stockholms Universitet. Trainee inom internationell marknadsföring på Ericsson.

Arbetslivserfarenhet: Ledande befattningar inom produktledning, internationell marknadsföring och marknadskommunikation inom Ericsson. Har arbetat som rådgivare, strategikonsult och interimschef för verksamhetsutveckling och IT-ledning inom konsultbolag som Trinovo, Carta Booz Allen, Gartner Group, Siar Bossard och Informatics.

Styrelsearbete: Styrelseordförande för Trinovo Informatics sedan 2003 samt ledamot i Trinovo Consultings styrelse sedan 2011.

 

 

Birgitta Klasén arbetar sedan 2006 som Senior IT Advisor (till CEOs, CFOs och CIOs), Styrelsearbetare, Coach samt som författare bland annat till böckerna om “IT and Leadership”.

Utbildning: Civilingenjör Teknisk Fysik KTH, Ekonomutbildning och Lärarutbildning vid Stockholms Universitet.

Arbetslivserfarenhet: IBM i olika befattningar, CIO i Telia, Pharmacia och EADS.

Styrelsearbete: I dag styrelseledamot i Assa Abloy, IFS, Acando och Avanza. Tidigare styrelseledamot i bland annat Föreningssparbanken, OMX, Telelogic.

 

Fredrik Runnquist: Arbetar i dag i Stockholms Affärsänglar med investeringar i företag i tidiga faser. Coach och leder nätverk inom IT-området. Författare och föredragshållare.

Utbildning: Civilingenjör elektroteknik KTH och Civilekonom Stockholms Universitet.

Arbetslivserfarenhet: Affärsutvecklare på Ericsson och därefter IT-chef på Ericsson, Philips, Stockholms stad, Posten och Swedbank. Tillika chef för Shared Services (Inköp, Utbildning, Back office med mera) på Swedbank.

Styrelsearbete: I dag: Ordförande i två onoterade bolag och ledamot i ytterligare tre. Tidigare: Ett drygt 20-tal svenska och internationella företag, Ordförande i Dataföreningen 2010-13.