Köp boken!

Den Digitala Affärsomvandlingen kan beställas på Arena för IT från och med 16:e september.